ВНИМАНИЕ!!! ДЕЖУРЕН TЕЛЕФОНЕН НОМЕР ЗА СИГНАЛИ : 0877 705 112 НА ТОЗИ ТЕЛЕФОН СОБСТВЕНИЦИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ.206 ОТ ЗГ МОГАТ ДА УВЕДОМЯВАТ РДГ ВАРНА, КОГАТО СИСТЕМАТА ЗА ПОСТОЯННО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ПРЕКЪСНЕ, И В ПОСЛЕДСТВИЕ ЗАПОЧНЕ РАБОТА.

НачалоНовини 2023/03Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

01.03.2023 - План за комуникация, разпространение и използване

Планът за комуникация, разпространение и използване представя всички очаквани резултати от проекта и определя предварителни маршрути за използване на всеки резултат, като гарантира, че дейностите по комуникация, разпространение и използване допринасят за дългосрочното въздействие на проекта.

Планът обяснява КОЙ (целевите заинтересовани страни) ще получи КАКВО (резултати от проекта и ключови послания) КАК (комуникационни и разпространяващи канали) и КОГА (изпълнение и планиране на времето), очертавайки отговорностите на всички партньори.

Партньорите по проекта ще наблюдават и анализират въздействието на дейностите по разпространение и устойчивост и ще предложат актуализация на плана, за да гарантират, че стратегията остава уместна.

Версията на английски език на плана може да изтеглите от прикачения документ.

 
Документи
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност