ВНИМАНИЕ!!! ДЕЖУРЕН TЕЛЕФОНЕН НОМЕР ЗА СИГНАЛИ : 0877 705 112 НА ТОЗИ ТЕЛЕФОН СОБСТВЕНИЦИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ.206 ОТ ЗГ МОГАТ ДА УВЕДОМЯВАТ РДГ ВАРНА, КОГАТО СИСТЕМАТА ЗА ПОСТОЯННО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ПРЕКЪСНЕ, И В ПОСЛЕДСТВИЕ ЗАПОЧНЕ РАБОТА.

НачалоНовини 2023/01Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

03.01.2023 - Изградиха нова дървена платформа за гнезденене на къдроглавия пеликан

В средата на декември в Защитена местност „Калимок-Бръшлен“ беше изградена нова наколна дървена платформа с цел привличане към загнездване на къдроглавия пеликан. Съвместен екип от експерти на Дирекция на Природен парк „Персина“, Дирекция на Природен парк „Русенски Лом“, БДЗП, „Сдружение за развитие на туризма в региона на Тутракан“ и  Сдружение „Дива България“ изградиха наколна дървена конструкция с размери 4 х 8 м., височина 3 м. и обща площ 32 кв.м.

Преди две години беше изградена първата наколна платформа в защитената местност, върху която бяха поставени и три макета на пеликани в реални размери. Целта на макетите е да спомогнат за по-бързото привличането на къдроглавите пеликани. В резултат, още на следващата пролет се сформира третото гнездово находище на този величствен вид в страната, след това в езерото Сребърна и в Природен парк „Персина“.  През 2022 г. тук беше регистриран и рекорд – 30 двойки успешно отгледаха 30 малки пеликанчета.

Изграждането на новата наколна платформа за пеликани в Защитена местност „Калимок-Бръшлен“ стана възможно благодарение на всички, които се включиха в миналогодишната Коледна дарителската кампания на БДЗП.

Дейността се извършва и в рамките на проект „Мизийските природни съкровища – подкрепа за природосъобразен туризъм и опазване на птиците по поречието на река Дунав и Западна Стара планина“.