ВНИМАНИЕ!!! ДЕЖУРЕН TЕЛЕФОНЕН НОМЕР ЗА СИГНАЛИ : 0877 705 112 НА ТОЗИ ТЕЛЕФОН СОБСТВЕНИЦИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ.206 ОТ ЗГ МОГАТ ДА УВЕДОМЯВАТ РДГ ВАРНА, КОГАТО СИСТЕМАТА ЗА ПОСТОЯННО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ПРЕКЪСНЕ, И В ПОСЛЕДСТВИЕ ЗАПОЧНЕ РАБОТА.

НачалоНовини 2023/01Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

09.01.2023 - Служители на ИАГ задържаха незаконно убита сърна и оръжие в Берковско

Служители на Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) през вчерашния неделен ден задържаха убита сърна. Нарушението е констатирано при извършване на проверка за спазване на Закона за лова и опазване на дивеча в ловностопанския район на ловна дружина „Долна Бяла Речка“. Инспектиращите са констатирали, че част от 12 ловци, притежаващи разрешително за групов лов на дива свиня, са обработвали труп на убита сърна.

Поради възникнало напрежение и опит за прикриване на нарушението от страна на част от ловците, е потърсено съдействието на РУ на МВР Берковица, както и на служители от Регионална дирекция по горите - Берковица и Държавно горско стопанство - Берковица.

Убитият дивеч и един брой ловно оръжие са задържани. По случая е образувано досъдебно производство, като проверките по случая продължават и през днешния ден. Извършеното нарушение ще бъде разгледано от Комисията по ловно стопанство към ТП ДГС-Берковица, чрез което дружинката може да бъде лишена от упражняване на лов за срок до 1 година.

През изминалата 2022 г. от страна на ИАГ и нейните териториални структури са извършени над 40 000 проверки по спазване на Закона за лова и опазване на дивеча и подзаконовата му нормативна уредба, което е с над 2 000 проверки повече от изминалата 2021 година. Съставени са 58 акта, задържани са едно незаконно и 10 законно притежавани оръжия, 71 уреда и боеприпаси и 21 броя едър дивеч. През 2022 г. се наблюдава намаляване на относителния дял на установените нарушения, спрямо броя на извършените проверки спрямо предходната година.

За установените деяния, съдържащи данни за извършени престъпления по Наказателния кодекс, своевременно са уведомявани компетентните органи.

Борбата с бракониерството е сред основните приоритети на ИАГ, като съвместно с органите на МВР се предприемат необходимите действия, за прилагане цялата строгост на закона.