ВНИМАНИЕ!!! ДЕЖУРЕН TЕЛЕФОНЕН НОМЕР ЗА СИГНАЛИ : 0877 705 112 НА ТОЗИ ТЕЛЕФОН СОБСТВЕНИЦИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ.206 ОТ ЗГ МОГАТ ДА УВЕДОМЯВАТ РДГ ВАРНА, КОГАТО СИСТЕМАТА ЗА ПОСТОЯННО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ПРЕКЪСНЕ, И В ПОСЛЕДСТВИЕ ЗАПОЧНЕ РАБОТА.

НачалоНовини 2023/01Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

10.01.2023 - Горските служители констатираха само за ден повече от 170 плътни кубически метра незаконна дървесина

Горските служители от Регионална дирекция по горите - София съвместно с Държавно горско стопанство - Самоков са констатирали сеч на 280 броя дървета, намиращи се в землището на село Поповяне, община Самоков. Нарушенията са установени след извършване на незабавна проверка по сигнал вчера преди обяд в горски територии – държавна, общинска и частна собственост. Оказва се, че незаконно отсечената дървесина се равнява на 166 плътни кубически метра и за нея няма издадено позволително за сеч. Има издадено разрешително за почистване на дървесна растителност от кмета на община Самоков за съседни имоти, което е представено на инспектиращите. По същото разрешително са издадени превозни билети за над 500 плътни кубически метра. Горските инспектори от РДГ-София и днес проверяват фирмите, на които са издадени превозни билети от тези горски имоти.  За установените нарушения на Закона за горите са съставени констативни протоколи. Предстои уведомяване на компетентните разследващи органи. Работата по случая продължава.

Горските инспектори от Изпълнителна агенция по горите са задържали вчера незаконно добити 15 пространствени кубически метра технологична дървесина от бял бор и автомобилът, с който са транспортирани. Нарушението е констатирано при извършване на проверка в землището на село Бешовица, община Роман. Превозваната дървесина не е била маркирана с контролна горска, производствена или общинска марка и не е придружена от превозен билет. Водачът на колата е представил разрешително за сеч за почистване на земеделска територия, издадено от кмета на община Роман. При извършването на допълнително проучване от служители на РДГ-Берковица се установява, че в имота има само широколистни дървесни видове. Колата и дървесината са задържани. Съставени са актове за административно нарушение по Закона за горите.

Проверките за установяване на законния произход на дървесината в цялата страна продължават.