ВНИМАНИЕ!!! ДЕЖУРЕН TЕЛЕФОНЕН НОМЕР ЗА СИГНАЛИ : 0877 705 112 НА ТОЗИ ТЕЛЕФОН СОБСТВЕНИЦИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ.206 ОТ ЗГ МОГАТ ДА УВЕДОМЯВАТ РДГ ВАРНА, КОГАТО СИСТЕМАТА ЗА ПОСТОЯННО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ПРЕКЪСНЕ, И В ПОСЛЕДСТВИЕ ЗАПОЧНЕ РАБОТА.

НачалоНовини 2023/01Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

11.01.2023 - Повече проверки и повече актове на контролните органи от горските структури през 2022 г.

Повече ефективност от проверките за незаконна сеч, постоянно присъствие на терен на контролните органи от горските структури през 2022 г. -  това показва статистиката за направените инспекции и наложените административни наказания от екипите на Изпълнителна агенция по горите и горските инспектори на регионалните дирекции по горите за 2022 г. Повече от 320 000 проверки са извършили контролните органи на Агенцията и нейните регионални структури, което представлява с над 28% повече, спрямо същия период на 2021 година. Увеличение е налице и при установените с актове нарушения, които възлизат на 7 000 бр. (увеличение с над 22% спрямо предходната година). Съотношението на проверките и наложените санкции за последните две години определят тенденция за слабо намаляване на нарушенията спрямо предходната година. Многократното увеличение на инспекциите води до по-голяма ефективност на контрола, дисциплиниращ ефект и превенция на нарушенията. 

През последните пет месеца на изминалата година се отчита засилване на проверките в сечищата, което води до по-голяма оперативност при разкриване на нарушенията, смятат експертите. 

В резултат на установените нарушения на горското законодателство в обекти за добив на дървесина, през 2022 г. са издадени общо 259 заповеди за спиране на сечта и е спряна дейността на 21 обекта за преработка и търговия с дървесина за установени нарушения на горското законодателство в тях. 

Значително увеличение спрямо предходната година се наблюдава и при установените количества дървесина, предмет на незаконни посегателства, които са в общ размер на 18120 плътни кубически метра (увеличение с над 184%).