ВНИМАНИЕ!!! ДЕЖУРЕН TЕЛЕФОНЕН НОМЕР ЗА СИГНАЛИ : 0877 705 112 НА ТОЗИ ТЕЛЕФОН СОБСТВЕНИЦИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ.206 ОТ ЗГ МОГАТ ДА УВЕДОМЯВАТ РДГ ВАРНА, КОГАТО СИСТЕМАТА ЗА ПОСТОЯННО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ПРЕКЪСНЕ, И В ПОСЛЕДСТВИЕ ЗАПОЧНЕ РАБОТА.

НачалоНовини 2023/01Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

12.01.2023 - Горски експерти присъстваха на работна среща във връзка с нашествието на борова процесионка по иглолистните дървета на територията на РДГ Стара Загора

„Боровата процесионка е добре познат вредител за региона и лесозащитните дейности в горските територии за 2023 г. са предвидени“, подчерта инж. Петър Заяков, директор на Регионална дирекция по горите – Стара Загора по време на проведена днес среща в Областна администрация – Стара Загора. Срещата, чийто домакин беше областния управител на града беше провокирана от получени граждански сигнали за нападение от борова процесионка, включително в урбанизирани и паркови територии на града. В дискусията участваха представители на всички горски структури в областта: ръководители на държавни горски стопанства, Югоизточно държавно предприятие, Лесозащитна станция – Пловдив,  както и представители на РИОСВ, РЗИ, ОДБХ.  

За последните 5 години на територията на Регионалната дирекция по горите Стара Загора повече от 30 хиляди дка гори са засегнати от борова процесионка. „Вредителят ни е познат, ежегодният мониторинг в различни етапи от развитието на насекомото е част от дейността на лесовъдите в страната. Методите за борба с вредителя в горски територии са ясни: когато нападението е силно, площите се предвиждат за въздушно пръскане. През 2021 г. е проведена авиоборба на площ 5 800 дка в три горски стопанства, през 2017 г. е третирана площ от 10 800 дка държавни горски територии“, допълни инж. Заяков. 

Инж. Румен Начев, зам.директор на Лесозащитна станция – Пловдив запозна участниците в срещата с биологията на вида и неговото поведение. „Досега няма загинало дърво от борова процесионка. Нанася повреди като причинява обезлистване на дърветата и забавя растежа им, но не ги унищожава, но вредителят е опасен за хората при допир. Белите къдели, наблюдавани по върховете на боровете през зимния сезон, както и гъсениците, които живеят в тях могат да бъдат опасни.  Те са покрити със силно алергизиращи парливи космици, поради което е добре да не се пипат с голи ръце, защото могат да предизвикат обрив, предупреди експертът.

Ангажимент за наличие на повреди от борова процесионка и сигнализиране в електронната информационна система на ИАГ имат собствениците на горски територии, както и от лицата, на които територията е предоставена за управление. По отношение на нападение в градска среда и урбанизирана територия, експертите по лесозащита могат да окажат методическа помощ на собствениците.