ВНИМАНИЕ!!! ДЕЖУРЕН TЕЛЕФОНЕН НОМЕР ЗА СИГНАЛИ : 0877 705 112 НА ТОЗИ ТЕЛЕФОН СОБСТВЕНИЦИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ.206 ОТ ЗГ МОГАТ ДА УВЕДОМЯВАТ РДГ ВАРНА, КОГАТО СИСТЕМАТА ЗА ПОСТОЯННО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ПРЕКЪСНЕ, И В ПОСЛЕДСТВИЕ ЗАПОЧНЕ РАБОТА.

НачалоНовини 2023/01Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

13.01.2023 - Борова процесионка се появи за първи път в Северна България

Появата на борова процесионка в община Габрово е първата документирана за Северна България. Това стана ясно на инициирана от Кристина Сидорова - областен управител, на проведената днес среща в Областна администрация- Габрово.  Вредителят е локализиран в лесопарк „Градище“ и край пътни артерии в общината. Специалистите определиха разпространението му като слабо, а за приложима мярка- механична борба. Методът включва изрязване и унищожаване на къделите в достъпните части на короните на дърветата. 

На срещата бяха разяснени още биологията на вида, времето за обследване и възможните начини за борба. Установеното разпространение е очаквано от учените, вероятно през проходните пътища на Стара планина. Видът е  активен зимно време и се храни при положителни нощни температури. Гъсениците се излюпват в периода август- септември, когато е приложимо извършване на въздушно пръскане в силно нападнати територии. Ежегодно собствениците на гори и стопанисващите горски територии, извършват лесопатологично обследване. То включва мониторинг на летежа на пеперудите в месеците от юни до август, чрез феромонови уловки, а по зимните гнезда, които се наблюдават в момента в короните на дърветата, се определя плътността на популацията. Особеността на гъсениците да правят ново гнездо при нарастването си обяснява увеличения брой къдели с напредване на зимния период. 

В теренно посещение на присъстващите бяха показани яйца по иглиците на бора и гъсениците в белите пашкули.  Парливите косъмчета по гъсениците, с които са наситени и пашкулите, са особено опасни. Те могат да причинят алергични реакции при хора и топлокръвни животни. 

През настоящата година предстои мониторинг на боровата процесионка и след съответните лабораторни анализи, експертите на лесозащитните станции в страната ще предпишат мерки за борба.

На срещата присъстваха директорът на Институт за гората проф. Георги Георгиев, чл-.кор.  Пламен Мирчев от Институт за гората, д-р инж Петя Матева главен експерт  от Изпълнителната агенция по горите, инж. Венцислав Георгиев, директор на Лесозащитна станция- София,  представители на Регионална дирекция по горите В. Търново, заместник- директорът на ТП ДГС гр. Габрово инж. Николай Русев , учени от Института за гората при БАН,  лесовъди от стопанства в гр.  Габрово и Севлиево.