ВНИМАНИЕ!!! ДЕЖУРЕН TЕЛЕФОНЕН НОМЕР ЗА СИГНАЛИ : 0877 705 112 НА ТОЗИ ТЕЛЕФОН СОБСТВЕНИЦИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ.206 ОТ ЗГ МОГАТ ДА УВЕДОМЯВАТ РДГ ВАРНА, КОГАТО СИСТЕМАТА ЗА ПОСТОЯННО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ПРЕКЪСНЕ, И В ПОСЛЕДСТВИЕ ЗАПОЧНЕ РАБОТА.

НачалоНовини 2023/01Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

31.01.2023 - Няма нарушения по стопанисването на горската семепроизводствена база през януари - установиха експерти от ГСС - Пловдив

През месец януари експерти от Горска семеконтролна станция – Пловдив извършиха  теренни проверки, свързани със стопанисването на горската семепроизводствена база. Служителите от станцията осъществиха контрол, координиране и съгласуване на лесовъдски дейности в насаждения за семепроизводство на територията на държавни горски и ловни стопанства Карнобат, Акад. Николай Хайтов, Стара Загора, Мъглиж, Шерба и Тракия, както и на дружествата „Русина ела” и „Топокли”.

Проверени са маркирането и освидетелстването на 16 сечища, както и 2 горски разсадника. Нарушения на разпоредбите на Закона за горите и подзаконовата нормативна база не са констатирани.