ВНИМАНИЕ!!! ДЕЖУРЕН TЕЛЕФОНЕН НОМЕР ЗА СИГНАЛИ : 0877 705 112 НА ТОЗИ ТЕЛЕФОН СОБСТВЕНИЦИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ.206 ОТ ЗГ МОГАТ ДА УВЕДОМЯВАТ РДГ ВАРНА, КОГАТО СИСТЕМАТА ЗА ПОСТОЯННО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ПРЕКЪСНЕ, И В ПОСЛЕДСТВИЕ ЗАПОЧНЕ РАБОТА.

НачалоНовини 2023/05Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

12.05.2023 - Експерти обсъждаха въпроси и проблеми, възникващи в процеса на прилагане на горското законодателство

Актуални въпроси и проблеми, възникващи в процеса на прилагане на законодателството в областта на горите бяха обсъдени на съвещанието-семинар на тема „Административни производства за промяна на предназначението и учредяване на ограничени вещни права“. 

Съвещанието бе организирано от дирекция „Горски територии“ при Изпълнителна агенция по горите и се проведе на 11 и 12 май 2023 г. в УОГС „Стефан Аврамов“, Юндола. Участие взеха експерти от дирекцията и юристи от ИАГ, от дирекция „Търговски дружества и държавни предприятия“ в Министерство на земеделието, регионалните дирекции по горите и държавните предприятия.

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност