ВНИМАНИЕ!!! ДЕЖУРЕН TЕЛЕФОНЕН НОМЕР ЗА СИГНАЛИ : 0877 705 112 НА ТОЗИ ТЕЛЕФОН СОБСТВЕНИЦИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ.206 ОТ ЗГ МОГАТ ДА УВЕДОМЯВАТ РДГ ВАРНА, КОГАТО СИСТЕМАТА ЗА ПОСТОЯННО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ПРЕКЪСНЕ, И В ПОСЛЕДСТВИЕ ЗАПОЧНЕ РАБОТА.

НачалоЛесоустройствен проект

Регионални дирекции на горите

ДГС Цонево

Контакт със звеното:
Директор: инж. Николинка Чешмеджиева
Телефон: 0517 2 72 70
Факс:
Електронна поща: dlconevo@nug.bg
Адрес: с.Цонево, ПК 9261, общ. Дългопол, обл. Варна

Интернет страница: www.conevo.iag.bg

ДГС “Цонево” е получило името си от с. Цонево, където се намира и седалището му.
Територията, която обхваща стопанството, е разположена във Варненска област и граничи на север с ДГС “Провадия”, на изток с ДЛС “Шерба”, на юг с ДГС “Айтос” и на запад с ДГС “Смядово”.
Горите в района са разположени в община Дългопол и включват следните населени места: град Дългопол и селата Цонево, Аспарухово, Вели…
Лесоустройствен план